prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel - radca prawny, partner

dr hab. Jarosław Grykiel - radca prawny

Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002), gdzie obronił pracę doktorską (2007) i pracę habilitacyjną (2018) - obie opublikowane nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Jest nauczycielem akademickim (prof. UAM) i autorem ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym współautorem dwóch tomów Komentarza do kodeksu cywilnego oraz tomu 2 Systemu Prawa Prywatnego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym.

W Kancelarii jego domeną jest doradztwo transakcyjne - ma bogate doświadczenie w tworzeniu / opiniowaniu struktur transakcji związanych z nabyciem praw udziałowych, przedsiębiorstw lub poszczególnych aktywów (w tym nieruchomości, również rolnych) a także procesów przekształcania, podziału i łączenia spółek.

e-mail: j.grykiel@legal-poznan.pl

Powrót