Piotr Łuczak - radca prawny, partner

Piotr Łuczak - radca prawny

Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2003). Od 2011 roku jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym (materialnym i procesowym).

Z powodzeniem reprezentuje Klientów w licznych postępowaniach sądowych i sądowo – administracyjnych. Prowadzi też postępowania administracyjne i sądowo - administracyjne, dotyczące m.in. procesu budowlanego i legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce cudzoziemców.

e-mail: p.luczak@legal-poznan.pl

Powrót